D&D Gaming group Sept 2002

Ted Curtis Dan (& Tony) Dan & Ted (& Tony) Gary
Donna & Curtis Ted, Tony, Dan, Gary & Donna Curtis, Dan & Tony

photos ©2002 Fina J Kelley